Policjanci stale sprawdzają przestrzeganie obostrzeń - Aktualności - KMP Chełm

Aktualności

Policjanci stale sprawdzają przestrzeganie obostrzeń

Chełmscy policjanci codziennie kontrolują, czy mieszkańcy naszego powiatu respektują wprowadzone obostrzenia w związku z Covid-19. Celem tych działań jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Wobec osób, które naruszają nakazy i zakazy podejmują interwencje, które kończą się nałożeniem mandatu karnego, skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu lub pouczeniem. Apelujemy o rozsądek, odpowiedzialność i przestrzeganie wprowadzonych zaleceń, które służą dobru nas wszystkich.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców powiatu chełmskiego i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa do służby skierowanych zostało więcej policyjnych patroli. Wspierają nas strażnicy miejscy i żołnierze.

Funkcjonariusze sprawdzają czy osoby, które przemieszczają się w przestrzeni publicznej stosują się do aktualnie obowiązujących przepisów. Wciąż weryfikowane jest też przestrzegane zasad kwarantanny przez osoby nią objęte. Policjanci wspólnie z pracownikami sanepidu sprawdzają placówki handlowe, targowiska i kluby fitness. Zwracają też uwagę na bezpieczeństwo osób przemieszczających się komunikacją publiczną.

Funkcjonariusze reagują i w dalszym ciągu reagować będą na wszystkie ujawnione przypadki łamania przepisów, które mają uchronić nas wszystkich przed zarażeniem i ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. W takich sytuacjach podejmują interwencje, które często kończą się ukaraniem mandatem karnym, bądź też skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu lub pouczeniem.

Przypominamy, że za niezasłanianie ust i nosa maseczką ochronną grozi mandat do 500 złotych. Osoby, które objęte są kwarantanną bezwzględnie powinny pozostać w domach stosując się do decyzji służb sanitarnych. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. W przypadku rażących naruszeń policjanci będą informować sanepid, który w drodze postepowania administracyjnego może nałożyć karę pieniężną do 30 tysięcy złotych.

Pamiętajmy też o dopuszczalnym limicie osób w obiektach kultu religijnego i sklepach. W kościołach może przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Z kolei w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a powyżej 100 metrów kwadratowych jedna osoba na 20 metrów kwadratowych.

Wprowadzone przepisy mają na celu dobro nas wszystkich, dlatego apelujemy o rozsądek, odpowiedzialność i współpracę. Przestrzeganie zaleceń reżimu sanitarnego służy ochronie życia i zdrowia nas wszystkich.

komisarz Ewa Czyż