Aktualności

Kolejna debata społeczna w Dubience

Wczoraj w szkole Podstawowej w Dubience odbyła się kolejna debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Dubienka. Podczas spotkania omówiona została realizacja wniosków z poprzedniej debaty. Trwająca następnie dyskusja pozwoliła na zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowanie kolejnych wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, Wójt Gminy Dubienka Pan Michał Koziński, radni i pracownicy gminy oraz lokalni mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją multimedialną obrazującą stan bezpieczeństwa na terenie gminy oraz działanie prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa przez chełmską komendę.

Następnie omówiona została realizacja wniosków, które wypracowane zostały podczas poprzedniej debaty. Przy tej okazji policjanci omówili funkcjonowanie aplikacji „Mija Komenda” oraz portalu internetowego „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Była też mowa o roli policjanta dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Później rozpoczęła się dyskusja, w której osoby uczestniczące zabierały głos przekazując swoje uwagi i sugestie w tym przedmiocie. Podczas tych rozmów zostały wypracowane kolejne wnioski, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej gminy.

komisarz Ewa Czyż

Powrót na górę strony