Kierownictwo - KMP Chełm

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Miejski Policji

młodszy inspektor Mariusz Kołtun

Wizerunek Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie młodszy inspektor Mariusz Kołtun

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

podinspektor Marian Pisklak

Wizerunek Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie podinspektor Marian Pisklak

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

komisarz Jarosław Jasina

Wizerunek Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie komisarz Jarosław Jasina

 

 

Interesanci w sprawach skarg przyjmowani są przez:

  • Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie oraz jego zastępców w poniedziałki w godzinach 14.00 - 17.00,
  • policjantów Zespołu do spraw Kontroli w poniedziałki w godzinach 07.30 - 17.00, a w pozostałe dni robocze tygodnia w godzinach 07.30 - 15.30,
  • pozostałych upoważnionych policjantów codziennie w godzinach służby.

Informację o sposobie złożenia skargi, wniosku można uzyskać:

  • pod numerem 47 813 1402 – sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie.
  • pod numerami 47 813 1122, 47 813 1125 – Zespół do spraw Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Przypominamy, iż skargi i wnioski w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie można nadal składać:

Komenda Miejska Policji w Chełmie,ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego: podinspektor Jarosław Chmielewski

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą: podinspektor Arkadiusz Ciszak

Naczelnik Wydziału Prewencji: podkomisarz Artur Panasiuk

Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego: komisarz Dariusz Norejko

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego: komisarz Halina Czuluk

Naczelnik Wydziału Wspomagającego: Agnieszka Piróg

Zespół Kadr i Szkolenia: starszy specjalista Wioletta Czerniak

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych: specjalista Bożenna Buczek

Zespół do spraw Kontroli: podinspektor Alicja Cichecka, podinspektor Joanna Szymala

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej: komisarz Ewa Czyż

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: specjalista Anna Perkowska-Ligaj

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: sierżant sztabowy Paweł Burda

Komendant Komisariatu Policji w Dorohusku: podinspektor Michał Moryl

Komendant Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym: podinspektor Bartłomiej Deszczka

Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi: aspirant sztabowy Jarosław Stopa

Kierownik Posterunku Policji w Sawinie: młodszy aspirant Mariusz Młynarski

Kierownik Posterunku Policji w Siedliszczu: aspirant sztabowy Rafał Dzieńkowski

Kierownik Posterunku Policji w Rejowcu: młodszy aspirant Sylwia Małkowska

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony