Kierownictwo - KMP Chełm

Kierownictwo

Kierownictwo

p.o. młodszy inspektor Marian Pisklakmłodszy inspektor Marian Pisklak

Komendant Miejski Policji w Chełmie

Młodszy inspektor Marian Pisklak jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku w Komisariacie IV Policji w Lublinie zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji, a nastepnie kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
 • Komendant Komisariatu V Policji w Lublinie
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie
 • Komendant Miejski Policji w Chełmie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resertowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zaslużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

nadkomisarz Jarosław Jasinanadkomisarz Jarosław Jasina

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie

Nadkomisarz Jarosław Jasina jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Slużbę w Policji rozpoczął w 2004 roku w Hrubieszowie zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach
 • Kierownik Posterunku Policji w Dołhobyczowie
 • Kierownik Posterunku Policji w Werbkowicach
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resertowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Zasługi Dla Straży Granicznej
 • Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa

 

Wizerunek Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie podinspektora Jarosława ChmielewskiegoPODINSPEKTOR JAROSŁAW CHMIELEWSKI

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie

Podinspektor Jarosław Chmielewski jest absolwentem Politechniki Radomskiej w Radomiu. Slużbę w Policji rozpoczął w 2001 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie zajmując podstawowe stanowiska w pionie kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resertowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

 

 

 

 

Interesanci w sprawach skarg przyjmowani są przez:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie oraz jego zastępców w poniedziałki w godzinach 14.00 - 17.00,
 • policjantów Zespołu do spraw Kontroli w poniedziałki w godzinach 07.30 - 17.00, a w pozostałe dni robocze tygodnia w godzinach 07.30 - 15.30,
 • pozostałych upoważnionych policjantów codziennie w godzinach służby.

Informację o sposobie złożenia skargi, wniosku można uzyskać:

 • pod numerem 47 813 1402 – sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie.
 • pod numerami 47 813 1122, 47 813 1125 – Zespół do spraw Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Przypominamy, iż skargi i wnioski w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie można nadal składać:

Komenda Miejska Policji w Chełmie,ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego: podinspektor Piotr Gontarz

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą: podinspektor Arkadiusz Ciszak

Naczelnik Wydziału Prewencji: komisarz Artur Panasiuk

Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego: nadkomisarz Dariusz Norejko

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego: komisarz Halina Czuluk

Naczelnik Wydziału Wspomagającego: Agnieszka Piróg

Zespół Kadr i Szkolenia: starszy specjalista Wioletta Czerniak

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych: specjalista Bożenna Buczek

Zespół do spraw Kontroli: podinspektor Alicja Cichecka, podinspektor Joanna Szymala

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej: komisarz Ewa Czyż

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: specjalista Anna Perkowska-Ligaj

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: młodszy aspirant Paweł Burda

Komendant Komisariatu Policji w Dorohusku: podinspektor Michał Moryl

Komendant Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym: podinspektor Bartłomiej Deszczka

Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi: aspirant sztabowy Jarosław Stopa

Kierownik Posterunku Policji w Sawinie: aspirant sztabowy Arkadiusz Kwiatosz

Kierownik Posterunku Policji w Siedliszczu: aspirant Mariusz Młynarski

Kierownik Posterunku Policji w Rejowcu: aspirant Sylwia Małkowska

Kierownik Posterunku Policji w Wojsławicach: aspirant sztabowy Janusz Zgórski

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony