Komenda - KMP Chełm

Komenda

 

Komenda Miejska Policji w Chełmie

 

Budynek Komendy Miejskiej policji w Chełmie od strony frontowej

 

Adres:

ulica Żwirki i Wigury 20

22-100 Chełm

telefon 47 813 1210

faks 47 811 1583

e-mail: komendant.kmpchelm@lu.policja.gov.pl

 

Oficer Dyżurny:

telefon 47 813 1210

faks 47 811 1583

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie:

telefon 47 813 1402

faks 47 811 1577

 

Sekretariat Wydziału Prewencji:

telefon 47 813 1432

faks 47 811 1579

 

​Sekretariat Wydziału Kryminalnego:

telefon 47 813 1412

faks 47 811 1578

 

Sekretariat Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą:

telefon 47 813 1074

faks 47 811 1569

 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

telefon 47 813 1502

faks 47 811 1584

 

Sekretariat Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego

telefon 47 813 1552

faks 47 811 1585

 

Wydział Wspomagający

Telefon 47 813 1312

faks 47 811 1574

 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

telefon 47 813 1082

faks 47 811 1570

 

Zespół Kadr i Szkolenia

telefon 47 813 1056

faks 47 811 1568

 

Powrót na górę strony