Zielona strefa - Powiadom / zgłoś - KMP Chełm

Powiadom / zgłoś

Zielona strefa

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

"Zielona strefa" powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Jeżeli posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi, oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem lub zabronionych działaniach zmierzających do degradacji środowiska naturalnego to skontaktuj się z nami.

Ustawa o ochronie zwierząt:
tekst Ustawy o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie przyrody:
tekst Ustawy o ochronie przyrody

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Zgłoś popełnione przestępstwo i wykroczenie przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu pod poniższy adres e-mail:

rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl