Przemoc w rodzinie- informator

Przemoc w rodzinie- informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • Przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, i tym podobne.
  • Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, i tym podobne.
  • Przemoc seksualna, na przykład wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, i tym podobne.
  • Przemoc ekonomiczna, na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, i tym podobne.
  • Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE:

Ośrodki pomocy społecznej powiatu chełmskiego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie: 22-100 Chełm ulica Kolejowa 8, telefon (82) 565 82 59, (82) 564 22 50, fax (82) 565-82-59, e-mail: sekretariat@mopr.wp.pl

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu: 22-135 Białopole ulica Chełmska 1, telefon (82) 568 22-46, e-mail: gops@bialopole.eu

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm: 22-100 Chełm, Pokrówka ulica Gminna 18, telefon (82) 563-70-84, e-mail: opschelm@data.pl

4.Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dorohusk: 22-175 Dorohusk ulica Niepodległości 32, telefon (82) 566 11 10, e-mail: dorohuskops@gmail.com

5. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dubienka: 22-145 Dubienka ulica 3 Maja 6, telefon (82) 566 80 80, e-mail: opsdubienka@interia.pl

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu: 22-113 Kamień ulica Hrubieszowska 40/1, telefon (82) 567 15 31, e-mail: kamiengops@interia.pl

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach: 22-122 Leśniowice, telefon (82) 567 58 04, e-mail: gops_lesniowice@poczta.onet.pl

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu: 22-360 Rejowiec ulica Wiktora Zaleskiego 1, telefon (82) 568 81 60, e-mail: gopsrejos@rejowiec.pl

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym: 22-170 Rejowiec Fabryczny ulica Lubelska 24, telefon (82) 566 30 13, e-mail: mopsrf@rejowiec.pl

10..Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym: 22-170 Rejowiec Fabryczny Krasne 31, telefon (82) 566 31 44, e-mail: gops@rejowiec.pl

11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Hucie: 22-110 Ruda Huta ulica Niepodległości 36, telefon (82) 568 60 45, e-mail: ops@ruda-huta.wp.pl

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie: 22-107 Sawin ulica Chełmska 5, telefon (82) 567 30 00, e-mail: gops@gopssawin.pl

13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu: 22-130 Siedliszcze ulica Szpitalna 15a, telefon (82) 569 22 10, e-mail: ops@siedliszcze.pl

14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy: 22-150 Wierzbica ulica Włodawska 5, telefon (82) 569 36 35, e-mail: ops_wierzbica@wp.pl

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojsławicach: 22-120 Wojsławice ulica Rynek 30, telefon (82) 566 91 12, e-mail:gops.wojsławice@gmail.com

16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi: 22-114 Żmudź ulica Kasztanowa 24, telefon (82) 568 01 29, e-mail: opszmudz@opszmudz.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 22-100 Chełm Plac Niepodległości 1, telefon (82) 562 76 50, faks (82) 562 76 51, e-mail: pcpr@pcpr.powiatchelmmski.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 22-100 Chełm, ulica Wolności 20, telefon (82) 564-07-07, e-mail: oik@mopr.chelm.pl

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny: 22-100 Chełm ulica Obłońska 20, telefon (82) 564 09 10, 690 508 534, e-mail: sowr-chelm@wp.pl.

Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań": 22-100 Chełm ulica Ogrodowa 46, telefon (82) 564 36 32, 510 502 900, 665 088 968, e-mail: malgorzatas11111@wp.pl, adrianasztuk@gmail.com

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "Bona Fides": 22-170 Rejowiec Fabryczny, ulica Mickiewicza 3, telefon 575 793 112, 504 806 438, e-mail: rejowiecfabryczny.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Klub Abstynenta "Krokus": 22-170 Rejowiec Fabryczny ulica Lubelska 24A, telefon 506 017 792, e-mail: krokus.rejowiec@wp.pl.

Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego: 22-170 Rejowiec Fabryczny ulica Lubelska 16, telefon (82) 566 35 13, e-mail: jadam1@op.pl

Stowarzyszenie Kobiet "Niebieska Zebra": 22-175 Dorohusk ulica Niepodległości 49, telefon (82) 566 10 12, e-mail: niebieska-zebra@wp.pl

 

 

 

Powrót na górę strony