Pożegnanie z mundurem zastępcy komendanta - Aktualności - KMP Chełm

Aktualności

Pożegnanie z mundurem zastępcy komendanta

Z dniem wczorajszym służbę w Policji zakończył Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie młodszy inspektor Paweł Łuka. Po 28 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. W obecności kadry kierowniczej jednostki oraz policjantów i pracowników odbyło się oficjalne pożegnanie.

W miniony wtorek w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie odbyło się oficjalne pożegnanie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie mł. insp. Pawła Łuki. Służbę na zajmowanym stanowisku w chełmskiej komendzie pełnił przez blisko pięć lat nadzorując pion prewencji. Po 28 latach służby z dniem wczorajszym przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Oficjalne podziękowania za codzienną realizację obowiązków służbowych, zaangażowanie i wkład pracy odebrał z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie mł. insp.. Mariusza Kołtuna.

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza jednostki oraz policjanci i pracownicy.

kom. Ewa Czyż