Wspólne kontrole policjantów i strażników miejskich - Aktualności - KMP Chełm

Aktualności

Wspólne kontrole policjantów i strażników miejskich

Policjanci wciąż sprawdzają i kontrolują czy mieszkańcy naszego powiatu przestrzegają obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Na terenie Chełma w tych działaniach wspierani są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chełmie. Już od dzisiaj takie wspólne petrole można zauważyć na ulicach miasta. Apelujemy o rozsądek, odpowiedzialność i przestrzeganie wprowadzonych przepisów, które służą dobru nas wszystkich.

Pomimo wciąż utrzymującego się w naszym regionie dużego przyrostu zakażeń koronawirusem wiele osób zapomina o obowiązujących w całym kraju obostrzeniach. Dlatego policjanci odwiedzają galerie handlowe i inne mniejsze sklepy. Na terenie Chełma w działaniach tych wspierani są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chełmie. Mundurowi rozmawiają nie tylko z klientami tych obiektów, ale także z pracownikami przypominając o aktualnych obostrzeniach i zasadach.

Zdarza się, że z obowiązku zakrywania ust i nosa nie korzystają też pasażerowie komunikacji publicznej. W tych środkach transportu kontrole są również prowadzone. Takie lekceważące podejście jest groźne, ponieważ z komunikacji publicznej korzysta wiele osób i w tych warunkach trudno jest zachować bezpieczny dystans.

Wciąż przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby korzystające z komunikacji zbiorowej, przebywające w obiektach handlowych lub lokalach gastronomicznych muszą pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego. Do takich miejsc należą także banki, kina. szpitale, zakłady pracy i inne budynki użyteczności publicznej. W takich obiektach przede wszystkim wymagane jest zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie dopuszczalnego limitu osób, które mogą tam przebywać.

komisarz Ewa Czyż