Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Chełmie - opracowano na podstawie Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W CHEŁMIE

 • Zespół Kadr i Szkolenia
 • Wydział Wspomagający
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół do spraw Kontroli
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHEŁMIE

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo- Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Komisariat Policji w Dorohusku
 • Posterunek Policji w Sawinie
 • Posterunek Policji w Siedliszczu

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHEŁMIE

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Komisariat Policji w Żmudzi
 • Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym

 

Powrót na górę strony